PtX netværket

PtX netværk med fokus på opstart, drift og vedligehold af anlæg, hvor vi vil sætte standarden for vedligehold allerede under udviklingen.

I netværket kommer vi til at tale om de mange PtX anlæg, der bygges på relativt kort tid, med de fordele og udfordringer det giver. Anlæggene har ikke haft samme tid til udvikling og modning som de fleste andre industrier og procesanlæg. Derfor er det vigtigt at have fokus på den gode opstart samt at få fanget erfaringer allerede fra de første anlæg, som kan bruges til at forbedre tilgængelighed samt pålidelighed. 

Netværket bestemmer selv dagsordenen men vi forventer, at nedenstående relevante emner vil blive diskuteret og delt viden om. 

  • Hvordan får man designet pålidelighed og vedligeholdsevne ind i anlæggene, såvel som sikkerhed for teknikeren? 
  • Hvilke aktiviteter må man selv udføre på anlæggene og hvornår skal man have specialister ind? 
  • Den første vedligeholdsstrategi – hvad giver mening at lave forebyggende vedligehold, mens man samtidigt overholder lovgivning?
    Dette inkluderer identifikation af reservedele samt forbrugsstoffer og relevante målepunkter. 
  • Hvilke standarder kan man ideelt bruge til systemnedbrydning og som grundlag for dokumentation? Dette er også kendt som tagging, dvs. en ensartet taksonomi og klassifikation af udstyr i virksomhedens anlægsregister(fx RDS - Reference Designation System). 

Facilitator: Thomas M. Hansen, AAMS

Formand: