Efteruddannelse

Autorisation

AKTIVITET PERIODE

STED

Gasmotor del 2 Uge 12 og 16 2024 FMS, Fredericia
Loddekursus Uge 16 og 19 (16/4 og 8/5) 2024 FMS, Fredericia
Drift og Kobling af Højspænding Uge 14 (3.-5. april) 2024 FMS, Fredericia
Gas for Maskinmestre Uge 20 samt eksamen 10/6 2024 FMS, Fredericia
Elevatorkontrol Uge 19 (6.-7. maj) 2024 FMS, Fredericia
Udvidet Kedelpasserkursus Uge 5, 8, 11, 15, 18 og 22 2024 FMS, Fredericia
El kursus Uge 11 og 15 2024 FMS, Fredericia

 

AMU kurser

AKTIVITET PERIODE STED
Pumpeteknik Uge 10 og 20 2024 FMS, Fredericia
Lejereparation og smøring Uge 22 2024 FMS, Fredericia

 

Datacenterbranchen

AKTIVITET PERIODE STED
CDCP/CDFPM Uge 6 (5.-6. februar) 2024 FMS, Fredericia

 

Diplomuddannelser

AKTIVITET PERIODE STED
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold):
Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) Februar 2024 FMS, Fredericia
Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) Februar 2024 FMS, Fredericia
 
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer):
Energi og Forsyning Februar 2024 FMS, Fredericia
Vedligeholdsøkonomi Februar 2024 FMS, Fredericia
Projektledelse - metoder og værktøjer September 2023 og februar 2024 Århus
Projektledelse - metoder og værktøjer September 2023 og februar 2024 Viborg
 
Afsluttende projekt:
Afgangsprojekt TDV August 2023 og januar 2024  FMS, Fredericia

 

Uge Diplom

AKTIVITET PERIODE STED
Obligatoriske Moduler (Power-to-X):
Power-to-X, Teknologier, værdikæder og sektorkobling Februar 2024 FMS, Fredericia

 

Ledelseskurser og efteruddannelser