Vigtigheden af VEDLIGEHOLD

Fokus på vedligehold i Danmark siden 1978

VEDLIGEHOLD har undergået en kæmpe udvikling siden DDV blev etableret i 1978.

Historisk er vedligehold gået fra havaribaseret (breakdown maintenance), til forebyggende (preventive maintenance) og til forudsigeligt vedligehold (predictive maintenance), hvor kunstig intelligens spiller en stor rolle.

DDV har fra 1978, gennem sit arbejde i Danmark med at etablere netværk, været omdrejningspunktet i denne udvikling. DDV tæller idag medlemmer fra mere end 300 virksomheder fra Danmark.

Bestyrelsen står for den formelle daglige drift af foreningen, hvis medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af medlemskredsen.
Det daglige arbejde administreres via sekretariatet, der organiserer de aktiviteter, som tegner DDV.

Bestyrelsen afholder flere møder årligt, hvor strategi og økonomi samt øvrige aktuelle emner diskuteres og fastlægges. Til disse møder deltager direktøren for DDV samt formanden for præsidiet (begge uden stemmeret).

DDV har et Præsidie, hvis formål er at være kontaktskabende til omverdenen samt inspirere og rådgive bestyrelsen til fremme af foreningens formål samt skabe kontinuitet i foreningen.
Præsidet består overvejende af tidligere bestyrelsesmedlemmer, hvor enkelte stadig løser andre opgaver for foreningen.

Foreningens formål er Videndeling, hvilket sker gennem konferencer, temamøder og kurser/uddannelse.
Rygraden er netværkene, der drives af facilitatorer og understøttes af sekretariatet. Netværkene etableres når behovet er der og lukkes igen, når interessen er stoppet.

Kommunikationen til medlemmerne sker via hjemmeside, nyhedsbreve og de sociale medier LinkedIn og Podcasts.
OPTIMERING.nu er DDVs digitale nyhedsunivers, hvor vores medlemmer holdes opdateret på den nyeste viden inden for vedligehold.

EFNMS (European Federation of Maintenance Societies vzw): DDV er medlem af EFNMS, som er den Europæiske Vedligeholdsforening bestående af 23 medlemslande.
 


 

DDV’s fokus i dag

Vedligehold – værdi – Verdensmål

Som DDV’s motto understreger, så handler vedligehold først og fremmest om mennesker. Mennesker udfører vedligehold og mennesker får gavn af det. Vedligehold skaber derfor værdi for alle involverede – selv dem, der måske ikke engang er bevidst om det.

DDV har derfor defineret overordnet målsætning
Fra DDV’s side vil vi gerne hjælpe vores medlemmer med at italesætte deres ansvarlighedsarbejde og sætte nogle klarere rammer for, hvordan de kan gøre deres drift mere bæredygtig. Det indebærer ikke mindst at inddrage netop SDG’erne i såvel strategier som dagligdag, og at kortlægge deres fodaftryk for at kunne registrere fremskridt på et konkret grundlag.

Vi vil desuden facilitere netværksaktiviteter, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og dele viden og oplevelser med fagfæller og ’konkollegaer’.

Læs mere her.

 

Mere af det samme

For DDV er det vigtigt, at vi stadig holder fast i begrebet Grundlæggende vedligehold.

Grundlæggende vedligehold sikrer, at dansk industri leverer det rigtige produkt, i den rigtige mængde, i den rigtige kvalitet og på det rigtige tidspunkt.
Og ikke mindst sikrer, at produktionen forbliver på dansk grund.

Det arbejde vil vi fortsat understøtte ved videndeling på konferencer, webinarer, igennem kurser/uddannelser og ikke mindst netværkene.

 

På de følgende sider er historien om DDV, fortalt af en række mennesker, der har været med - næsten - hele vejen.

Tak til Finn Falkenberg og Svend Aag West for at stå i spidsen for projektet.
Tak til John Mikkelsen, Allan Pedersen, Michael Vaag og Tom Svantesson for at fylde hulderne ud.