Euromaintenance 2023Uddannelse og netværk for JUNIORERDDV analyse med ny feature

Bliv medlem af Den Danske Vedligeholdsforening Dit netværk til viden om vedligehold

Kommende arrangementerKombinationen af den hastige teknologiske udvikling og det lavere investeringsniveau gør, at mange tekniske ledere er udfordret ved fortsat at kunne drifte og vedligeholde ældre bygninger, infrastruktur - forsyningsanlæg og produktionsanlæg.

Læs mere

DDV i korte træk

Hos Den Danske Vedligeholdsforening (DDV) er videndeling og netværk del af vores DNA, og gennem netværk
og medlemsarrangementer sørger vi for at holde vores medlemmer opdateret med det nyeste inden for drift og
vedligehold – det skaber værdi i hverdagen.

Vil du vide mere om os - læs mere her

Nyheder