SAP PM netværket

Bliv del af et stærkt fagligt netværk, der, ligesom dig, benytter SAP PM som vedligeholdelsesplatform. SAP PM netværket er for dig, der ønsker at inspirere og blive inspireret til optimal gennemførelse af vedligeholdsprocesser. 

Formål 

Idéen bag netværket er, at der arbejdes pragmatisk med udveksling af erfaringer. Vi er overbeviste om, at vejen til bedre vedligehold går gennem videndeling. Her har du derfor mulighed for at udveksle erfaringer, udfordringer og succeser med SAP PM i relation til virksomhedens forretningsprocesser med ligesindede, der til daglig sidder med de samme udfordringer som dig. 

Værdiskabelse

Som medlem af SAP PM netværket bliver du del af en ambitiøs erfa-gruppe og et fortroligt forum, hvor du har mulighed for at udveksle erfaringer med specialister, der arbejder i samme vedligeholdsplatform, som dig. Bliv inspireret af eller inspirer ligesindede til mere effektivt vedligeholdsstyring. 
Vores formål er at hjælpe vores medlemmer til optimal udnyttelse af deres investering i SAP PM. Gennem videndeling får du inspiration til at danne en optimal vedligeholdsstruktur, der øger din organisations overall equipment efficiency. 
Vi mødes et par gange om året. Hvert møde bygges om omkring virksomheden, der er vært. Vi bliver præsenteret til virksomheden gennem en guidet rundvisning. Efter rundvisningen holdes et inspirationsoplæg, hvor oplægsholder har fokus på et emne, der er særligt relevant for værtsvirksomheden, eller som er høstet fra tidligere mødet. Der er rig mulighed for, at medlemmerne debatterer deres erfaringer og udfordringer med emnet. 

Målgruppe

SAP PM netværket er for dig, der til daglig beskæftiger sig med strategisk vedligehold i SAP PM. Vores medlemmer er vedligeholdschefer, planlægningschefer og vedligeholdsoperatører, der, ligesom dig, ser vedligehold som en investering – og ikke et nødvendigt onde. Fælles for medlemmerne er en interesse for optimal gennemførelse af vedligeholdsprocesser. Bliv del af vores faglige fællesskab. 

Formand: