El netværket

Bliv medlem af et ambitiøst netværk, der, ligesom dig, beskæftiger sig strategisk med el i virksomheder. DDV El-Netværk er for dig, der ønsker at inspirere og blive inspireret til optimal gennemførelse af el-vedligehold. 

Formål 

DDV El-Netværk er et stærkt og ambitiøst fagligt fællesskab for el-specialister. Vores fælles mål er at udbrede kendskabet og vigtigheden af el-vedligehold. 
Som medlem af El-Netværk får du adgang til værdiskabende videndeling, faglig sparring og den nyeste viden inden for el-teknik. Her har du mulighed for at udveksle erfaringer, udfordringer og succeser med ligesindede, der til daglig sidder med de samme udfordringer som dig. 

Værdiskabelse

Som medlem af El-Netværk bliver du del af en specialiseret erfa-gruppe og et fortroligt forum, hvor du har mulighed for at udveksle erfaringer med el-specialister fra forskellige fagområder og brancher i hele landet. Du er med andre ord aldrig alene. I netværket får du række ekstra ”kolleger”, som du uden bekymring kan ringe til, hvis du har brug for sparring om en faglig udfordring. 
Vi sætter stor ære i at være en omfattende vidensbank inden for el-teknik. Derfor arbejder vi 360 grader rundt om el og dækker alt fra lovgivning til installation og vedligehold. Her kan du nemt og bekvemt få ny viden, eller opdatere din eksisterende viden. DDV El-Netværk er med andre ord stedet, hvor du holder dig opdateret på den nyeste viden inden for el. Vi sørger for, at du er ajourført med fagrelevante nyheder, teknikker og lovgivninger. 
Vi mødes fire gange om året – på begge sider af Storebælt. Emnerne for netværksmøderne er bestemt af netværksmedlemmerne, der har 100 procent medbestemmelse i netværkets aktiviteter. På netværksmøderne er der også rig mulighed for, at medlemmerne kan debattere deres erfaringer og udfordringer med dagens emne – men også med andre organisatoriske emner. 

Målgruppe

DDV El-Netværk er for dig, der beskæftiger sig strategisk med el i virksomheder. Vores medlemmer dækker hele værdikæden inden for el-teknik – ligesom de repræsenterer en lang række forskellige fagområder og brancher. Det betyder, at el-området bliver belyst fra alle sider. Det, mener vi, er vores største styrke. 
Bliv medlem af vores faglige fællesskab i dag. 

Tekst for netværksmedlemmer: