Maintenance Excellence netværket

Formål 
Dette netværk arbejder med at inspirere til struktureret udvikling og professionalisering af drift og vedligehold. Under dette fokuseres der eksempelvis på følgende:

  • Processer som understøtter standardisering
  • Systematisk udvikling af organisatoriske og vedligeholdsfaglige kompetencer.
  • Udveksling af erfaringer om forandringsprojekter og diskutere udfordringer ved disse.
  • Vedligeholdsledelse og hvordan dette 

Netværket har udgangspunkt i vedligeholdspyramiden, dvs. hvordan man gradvist kan modne og forberede sin organisation til at opnå mere effektivt vedligehold.

Målgruppe 
Ledere og specialister med ansvar for drift og vedligehold.

Hvad får jeg ud af det?
Netværket tilbyder et uformelt forum, hvor der kan drøftes fælles udfordringer. Desuden har du som deltager mulighed for indflydelse på indholdet af møderne, da deltagerne selv bestemmer emner. Derudover er der fokus på nedenstående: 

  • Mulighed for fortrolig erfaringsudveksling
  • Inspiration fra jævnbyrdige
  • Diskussion og debat med ligesindede

Netværkets formand/facilitator:
Peter Vangsø Jeberg
Seniorprojektleder – Asset Optimering, Energinet Eltransmission. Jeg har arbejdet bredt med vedligehold siden 2009 indenfor vedligeholdsstrategi, fejlårsagsanalyser, standardisering, risikobaserede metoder såsom FMECA/RCM. Jeg blev i 2016 Certified European Maintenance Manager under EFNMS. Uddannet som Maskiningeniør fra Aalborg Universitet i 2001 og efterfølgende Erhvervs Ph.D. fra Odense Stålskibsværft.

Rene Bøge Jensen, Operations Manager – M&E installations, A/S Storebælt.
Har arbejdet med drift og vedligeholdelse helt eller delvist i 14 år. Det har været inden for forskellige brancher som omfatter blandt andet produktion, bygningsvedligehold og infrastruktur. De senere år har det været mere på den administrative og strategiske side.

Jesper Pedersen, Advisory Key Expert – Operations & Maintenance, Siemens Gamesa Renewable Energy.
Har arbejdet med vedligehold siden 2010, hvor det gradvist er blevet mere strategisk og organiseret.