Maintenance Excellence netværket

Bliv en del af et stærkt og ambitiøst netværk, der, ligesom dig, beskæftiger sig strategiske med drift og vedligehold. Maintenance Excellence netværket er for dig, der ønsker at inspirere og blive inspireret til en struktureret udvikling og professionalisering af drift og vedligehold. 
Vi tager udgangspunkt i vedligeholdspyramiden, hvorfor du kan få inspiration til, hvordan du gradvist kan modne og forberede din organisation til at opnå mere effektivt vedligehold – større pålidelighed, højere tilgængelighed og lavere life cycle omkostninger. 

Formål

Vi er overbeviste om, at vejen til bedre vedligehold går gennem videndeling. Det er vores formål at udbrede kendskabet og vigtigheden af strategisk vedligehold. Maintenance Excellence netværket er et fortroligt forum, hvor du har mulighed for at udveksle erfaringer med ligesindede, der til daglig sidder med de samme udfordringer som dig. 
Her udfordrer, hjælper og guider vi hinanden til værdiskabende vedligehold gennem:
•    Processer, som understøtter standardisering
•    Systematisk udvikling af organisatoriske og vedligeholdsfaglige kompetencer
•    Udvikling og implementering af forandringsprocesser
•    Strategisk implementering af vedligeholdsledelse 

Værdiskabelse

Som medlem af Maintenance Excellence netværket bliver du del af et stærkt fagligt netværk og et fortroligt forum, hvor du har mulighed for at videndele med specialister inden for netop dit fagområde. Her er plads til udveksling af erfaringer, udfordringer og succeser på tværs af brancher og dele af værdikæden. Bliv inspireret af eller inspirer ligesindede til mere effektivt vedligehold.
•    Fortrolig erfaringsudveksling
•    Inspiration fra jævnbyrdige 
•    Debat med ligesindede
Vi mødes et par gange om året. Hvert møde fokuserer på et afgrænset emne inden for vedligehold valgt af medlemmerne. En eller flere oplægsholdere vil dele deres erfaringer med det givne emne, ligesom der vil være mulighed for, at medlemmerne internt debatterer deres udfordringer og erfaringer. 

Målgruppe 

Maintenance Excellence netværket er for dig, der beskæftiger sig med strategisk med drift og vedligehold – uanset om du arbejder hos en mindre, lokal virksomhed eller hos en stor, international koncern. Vores medlemmer er ledere og faglige specialister med ansvar for drift og vedligehold, der, ligesom dig, ser vedligehold som en investering – og ikke et nødvendigt onde. Bliv del af vores faglige fællesskab.
 

Netværkets formand/facilitator:
Peter Vangsø Jeberg
Seniorprojektleder – Asset Optimering, Energinet Eltransmission. Jeg har arbejdet bredt med vedligehold siden 2009 indenfor vedligeholdsstrategi, fejlårsagsanalyser, standardisering, risikobaserede metoder såsom FMECA/RCM. Jeg blev i 2016 Certified European Maintenance Manager under EFNMS. Uddannet som Maskiningeniør fra Aalborg Universitet i 2001 og efterfølgende Erhvervs Ph.D. fra Odense Stålskibsværft.

Rene Bøge Jensen, Operations Manager – M&E installations, A/S Storebælt.
Har arbejdet med drift og vedligeholdelse helt eller delvist i 14 år. Det har været inden for forskellige brancher som omfatter blandt andet produktion, bygningsvedligehold og infrastruktur. De senere år har det været mere på den administrative og strategiske side.

Jesper Pedersen, Advisory Key Expert – Operations & Maintenance, Siemens Gamesa Renewable Energy.
Har arbejdet med vedligehold siden 2010, hvor det gradvist er blevet mere strategisk og organiseret.