Digitaliseringsnetværk

Vedligehold anno 2020 tager flere og flere digitale værktøjer i brug for at sikre overblik over anlæg, effektivitet i vedligeholdsarbejdet og udnyttelse af de sparsomme ressourcer og specialister. 

Engang var digitalisering - når det gik højt - anvendelsen af et CMMS værktøj som f.eks. SAP-PM, Maximo eller API Pro. 
Nu er digitalisering meget mere. Man taler om fjernsupport med Augmented reality, træning af opgaver i virtual reality, system til visualisering af måledata og beslutningsstøtte via machine learning, mobile udgaver af CMMS systemet, IOT og trådløse teknologier. Og listen kan blive ved og ved. 
For den moderne vedligeholdsmedarbejder trænger de digitale teknologier sig på og ”kræver” deres plads på lige fod med f.eks. mekaniske og elektriske kompetencer. 

Formål
Digitaliseringsnetværket vil have fokus på de digitale teknologier, og på hvordan vi som vedligeholdsmedarbejder - uanset om det er teknikeren, specialisten eller lederen - kan gøre brug af dem. Formålet med netværket er at blive introduceret til de digitale teknologier og udveksle erfaringer. 

Herunder nogle bullets til emner som dette netværk kunne behandle. 
• Automatisering af planlægning og generering af arbejdsordrer. 
• Forudsigeligt vedligehold / CMMS (IT) (hvordan kobles disse to elementer sammen?) 
• Den forbundne tekniker (Håndholdt enhed, wearables) (Hvordan gøres VH-information tilgængeligt for teknikeren, hvordan rapporteres der, teknologier osv.)            
• Fjernsupport (assisteret fejlfinding) (hvordan speeder man fejlfindingsprocessen op?).