Knowledge Based Life Cycle Management

Introduktion

Produktlivscyklusstyring er en af de vigtigste udfordringer for fremstillingsindustrien: Produktets effektivitet og ydeevne skal opfylde de oprindelige kundekrav, og de skal forbedres og vedligeholdes gennem hele deres levetid.

Virksomheder har identificeret nye forretningsmuligheder på dette område og har investeret i udvikling af livscyklustjenester.
Produktlivscyklusstyring omfatter hele produktets livscyklus fra dets idé til dets brug, til dets bortskaffelse og eventuel genbrug. I vid udstrækning er livscyklusstyring også en slutbrugeraktivitet og et nøgleelement i asset management.

God praksis inden for livscyklus- og asset management understøtter beslutningstageren i at afveje f.eks. fordelene ved at introducere en ny teknologi og forbedre systemets ydeevne mod omkostningerne og risiciene ved anskaffelse og brug.

Bogen undersøger livscyklus- og livscyklusstyringsmodeller og ledelsesmetoder fra forskellige interessenters perspektiv med vægt på at udnytte data, information og viden i beslutningstagning.

Bogen er gratis.

Læs den her

Share this post