Bogen VEDLIGEHOLD skal opdateres
- har du lyst til at være med?

Kort om bogen ”Vedligehold”
Bogens formål er, at give vedligeholdslederne en større forståelse for vedligeholdets utrolig mange ledelsesmæssige aspekter for herved at forbedre den platform, som skal føre frem til optimale vedligeholdsrelaterede beslutninger.
Dette gælder stort set i alle forhold uanset hvilke delområder eller hvilke typer af virksomheder, der er tale om.
 

Bogen er skrevet af Svend Aage West, med baggrund i mere end tyve års undervisningserfaring af vedligeholdsledere samt udvikling og undervisning i det, der i dag er endt med en Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold.
 

Bogen kan:
• bruges ved såvel obligatorisk som valgfags undervisning om vedligeholdsledelse til maskinmester-, skibsofficer- samt ingeniørstudierne.

• være egnet som undervisningsmateriale på flere af de lederuddannelser omkring vedligehold, som bliver afviklet flere steder i landet.

• bruges som håndbog af vedligeholdsledere til inspiration i deres daglige arbejde med at træffe gode og brugbare beslutninger til gavn for de virksomheder, de er ansatte i.
 

4. udgave, 1. oplag 2015 var den sidste bog, Svend Aage West valgte at udgive.
DDV har fået til opgave at videreføre bogen, der skal være klar med 5. udgave i 2019.
Bogen skal undergå en kraftig redigering, og til det arbejde, har vi brug for hjælp.
 

Har du lyst/tid/mod på at komme med input til bogens afsnit, er du meget velkommen til at kontakte os.
Her kan du finde bogens indholdsfortegnelse. Hvis du mener, der mangler noget i bogen, er du velkommen til at komme med forslag.
 

DDV nedsætter et fagligt panel med ansvar for form og indhold, der skal sikre bogens fortsatte høje faglige niveau.
 

Kontaktperson: Eva Mosegaard, em@ddv.org, 31224513