Workshop: Maskinsikkerhed og CE-mærkning for produktionsvirksomheder

Workshop: Maskinsikkerhed og CE-mærkning for produktionsvirksomheder
Hvor. Restaurant Oven Vande, Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia
Hvornår. 12. september 2017 kl. 08:30
Varighed. 7,5 time

Workshoppen er rettet mod produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber, der primært køber maskiner, men også bygger selv, bygger sammen, bygger om mv.

På dennee workshop får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning, og nogle af de andre opgaver I har som brugere af maskiner. Workshoppen har også fokus på anlæg, hvor der indgår flere maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner.

Du lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine, og hvornår det kræver fornyet CE-mærkning. Du vil lære, hvordan du skal dokumentere dine ændringer, og hvad du skal være opmærksom på, både indretning, dokumentation og brugsanvisning.

Desuden kommer vi kort ind på opgaver som ”sikkert indkøb”, den lovpligtige ibrugtagningskontrol og lovpligtige eftersyn af maskiner.

Udskriv denne side