Efteruddannelse

Autorisation
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Gasmotor 1 + 2 FMS Uge 35+39+44+48 2017 FMS
Elevatorkursus FMS 13.-15.09.17 Oslobåden
Loddekursus FMS 25.10.17 FMS
KMO kursus FMS 06.-07.11 + 15.-17.11.17 FMS/Esbjerg
Genopfriskningskursus Kedelpassere FMS 15.-16.11.17 FMS

 

AMU kurser
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Vedligeholdelse af pumper FMS Uge 41 2017 FMS
Termografi FMS 09.-10.10.17 FMS
Reparation og vedligehold af Transmissioner FMS Uge 43 2017 FMS
Lejereparation og smøring FMS Uge 45 2017 FMS
Vibrationsmåling/-Analyse FMS Uge 47 2017 FMS

 

Diplomuddannelser
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Studieintroduktion FMS 24.08.17 FMS
Afsluttende projekt - Afgangsprojekt TDEM FMS Start uge 33 2017 FMS
Afsluttende projekt - Afgangsprojekt TDV FMS Start uge 33 2017 FMS
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold) Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) FMS Start uge 35 2017 FMS
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold) Ledelse, kommunikation og teamrelationer (LKT) FMS Start uge 35 2017 FMS
Obligatoriske Moduler (Energi og miljø) Energi og miljøledelse FMS Start uge 35 2017 FMS
Obligatoriske Moduler (Energi og miljø) Ledelse, kommunikation og teamrelationer (LKT) FMS Start uge 35 2017 FMS
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Projektledelse - metoder og værktøjer FMS Start uge 35 2017 Århus
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Projektledelse - metoder og værktøjer FMS Start uge 35 2017 Viborg
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Scrum i Projektledelse FMS Start uge 35 2017 Århus
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Innovation - metoder og værktøjer FMS Start uge 35 2017 Horsens
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold) Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) FMS Start uge 36 2017 FMS
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Lederens personlige udvikling FMS Start uge 36 2017 Horsens/Skanderborg
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Asset Management FMS Start uge 37 2017 FMS
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Projektledelse - metoder og værktøjer FMS Start uge 37 2017 Horsens
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Coaching - læring og udvikling FMS Start uge 37 2017 Horsens
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Finansiel Ledelse FMS Start uge 37 2017 Horsens
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Innovation af forretningsmodeller FMS Start uge 43 2017 Horsens
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Facilitering af innovative processer FMS Start uge 43 2017 Horsens
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer) Operation & Maintenance og Offshore Wind Farms FMS Start uge 47 2017 FMS

 

Engineering Business Administration (EBA)
Aktivitet Udbyder Periode Sted
       
       

 

Masteruddannelse
Aktivitet Udbyder Periode Sted
       
       

 

Ledelseskurser og efteruddannelser
Aktivitet Udbyder Periode Sted
V10 Reliability Centred Maintenance TSMC 7.-9.11.17. Frivillig opfølgningsdag Lemvigh-Müller, Herlev
V5 Vedligeholdsplaner TSMC 23.-25.01.18. Opfølgning 14.03.18 Lemvigh-Müller, Herlev
V2 Workshop - Life Cycle Profit og Life Cycle Cost TSMC 06.03.18. Opfølgning 11.04.18 Lemvigh-Müller, Herlev
V1 Introduktion til Vedligehold - Nyhed! TSMC 13.03.18 Lemvigh-Müller, Kolding
V1 Introduktion til Vedligehold - Nyhed! TSMC 10.04.18 Lemvigh-Müller, Herlev
V11 Ledelse af ældre anlæg TSMC 29.-31.05.2018 Lemvigh-Müller, Herlev
V9 Workshop - Økonomisk Reservedelsdisponering TSMC 05.+27.09.18 Lemvigh-Müller, Kolding
V10 Reliability Centred Maintenance TSMC 18.-20.09.18 Lemvigh-Müller, Herlev

 

Energi & miljø
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - De nye krav i Bygningsreglementet - BR15 Teknoligisk Institut 24.08.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Termografering Teknoligisk Institut 30.08.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - De nye krav i Bygningsreglementet - BR15 Teknoligisk Institut 31.08.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Afløbssystemers opbygning og funktion Teknoligisk Institut 04.09.17 (4 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - Grundlæggende ventilationsteknik 1 Teknoligisk Institut 05.09.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Grundlæggende køleteknik 1 - principper Teknoligisk Institut 05.09.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Grundlæggende køleteknik 2 - hands-on Teknoligisk Institut 06.09.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Refigeration Plant with CO2 - engelsksproget kursus Teknoligisk Institut 11.09.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Den nyeste varmenorm DS 469 Teknoligisk Institut 12.09.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Fjernvarmemester Teknoligisk Institut 12.09.17 (2+2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Ecodesign, energimærkning, BR15 mv for køle- og varmepumpeprodukter Teknoligisk Institut 13.09.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Ecodesign, energimærkning, BR15 mv for køle- og varmepumpeprodukter Teknoligisk Institut 13.09.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Ammonia Systems in the Future - engelsksproget konference Teknoligisk Institut 13.09.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energivejledning - installationer Teknoligisk Institut 19.09.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Vand og afløb i Bygningsreglementet Teknoligisk Institut 19.09.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Solcelleteknik for VE-installatører Teknoligisk Institut 19.09.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Ecodesign, energimærkning, BR15 mv for køle- og varmepumpeprodukter Teknoligisk Institut 19.09.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Ecodesign, energimærkning, BR15 mv for køle- og varmepumpeprodukter Teknoligisk Institut 19.09.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Varmeanlæg og installationer Teknoligisk Institut 20.09.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energieffektivisering gennem data og pinch analyse Teknoligisk Institut 21.09.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Håndtering af gener fra brænderøg - lovgivning og løsninger for kommunale medarbejdere Teknoligisk Institut 21.09.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ecodesign for små boligventilationsanlæg Teknoligisk Institut 21.09.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energivejledning - klimaskærm Teknoligisk Institut 26.09.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Store varmepumper til industri og fjernvarme Teknoligisk Institut 26.09.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - TV inspektion af afløbsledninger Teknoligisk Institut 26.09.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Store varmepumper til industri og fjernvarme Teknoligisk Institut 26.09.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Indeklimaets temadag Teknoligisk Institut 26.09.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Grundlæggende ventilationsteknik 2 Teknoligisk Institut 26.09.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Store varmepumper til industri og fjernvarme Teknoligisk Institut 26.09.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Rekreativt brug af regnvand Teknoligisk Institut 27.09.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Renovering af faldstammesystemer - konference Teknoligisk Institut 27.09.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Store varmepumper til industri og fjernvarme Teknoligisk Institut 28.09.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Store varmepumper til industri og fjernvarme Teknoligisk Institut 28.09.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Store varmepumper til industri og fjernvarme Teknoligisk Institut 28.09.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energivejledning - modul 2 - Større bygninger Teknoligisk Institut 03.10.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Skybrudssikring af bygninger og kældre Teknoligisk Institut 03.10.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Solcelleteknik for VE-installatører Teknoligisk Institut 03.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Kølesystemer med ammoniak Teknoligisk Institut 03.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Drift og vedligehold af LAR-anlæg Teknoligisk Institut 04.10.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Regnvandskonsulent Teknoligisk Institut 04.10.17 (4 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Gulvvarme Teknoligisk Institut 05.10.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Kontrol af vand- og fjernvarmemålere Teknoligisk Institut 10.10.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ecodesign for store ventilationsanlæg Teknoligisk Institut 10.10.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilationsanlæg - indregulering og måling Teknoligisk Institut 10.10.17 ( 3 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 11.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - CTS-anlæg - i teori og praksis Teknoligisk Institut 11.10.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 11.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Olieudskillere Teknoligisk Institut 11.10.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Nordic Seaweed Conference 2017 Teknoligisk Institut 11.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 11.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - CTS-anlæg - i teori og praksis Teknoligisk Institut 11.10.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 11.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - IoT, Elektronik- og Softwareudvikling i praksis modul 1 Teknoligisk Institut 11.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Varmepumpeteknik for rådgivere Teknoligisk Institut 12.10.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Varmepumpeteknik for rådgivere Teknoligisk Institut 12.10.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknik for rådgivere Teknoligisk Institut 12.10.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energivejledning - installationer Teknoligisk Institut 24.10.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Batterisystemer til solcelleanlæg Teknoligisk Institut 24.10.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Kølekursus for ventilationsmontører Teknoligisk Institut 24.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Kølekursus for ventilationsmontører Teknoligisk Institut 24.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Vådrum og installationer Teknoligisk Institut 25.10.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Refigeration Plant with NH3 - engelsksproget kursus Teknoligisk Institut 30.10.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energivejledning - klimaskærm Teknoligisk Institut 31.10.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger Teknoligisk Institut 31.10.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Kølesystemer med CO2 - teori og hands-on Teknoligisk Institut 01.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer Teknoligisk Institut 07.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Ventilation - Regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer Teknoligisk Institut 07.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Varmemåling og varmeregnskaber 2017 - temadag Teknoligisk Institut 08.11.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Refrigeration in the supemarket sector - international konference Teknoligisk Institut 08.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Vådrum og installationer Teknoligisk Institut 09.11.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energirådgiver - varmeforbrug Teknoligisk Institut 14.11.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Energirådgiver - varmeforbrug Teknoligisk Institut 14.11.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Kursus for spulemontører Teknoligisk Institut 14.11.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 Teknoligisk Institut 14.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Batteroer - teknologi, sikkerhed, økonomi og dimensionering Teknoligisk Institut 14.11.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilation i industrivirksomheder og laboratorier Teknoligisk Institut 14.11.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknik for VE-installatører 1 Teknoligisk Institut 14.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 Teknoligisk Institut 16.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknik for VE-installatører 2 Teknoligisk Institut 16.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Energivejledning - modul 2 - Større bygninger Teknoligisk Institut 21.11.17 (3 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Dynamisk indregulering af installationer Teknoligisk Institut 21.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Solcelleanlæg- fra design til aflevering Teknoligisk Institut 21.11.17 Teknoligisk Institut
Køleteknik - Tørring - grundlæggende begreber og energioptimering Teknoligisk Institut 21.11.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - CTS-anlæg - teori og praksis Teknoligisk Institut 23.11.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - CTS-anlæg - i teori og praksis Teknoligisk Institut 23.11.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Regnvand til tøjvask og toiletskyl Teknoligisk Institut 15.11.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - De nye krav i Bygningsreglementet - BR15 Teknoligisk Institut 28.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Varmepumpeteknologi for energikonsulenter og -teknikere Teknoligisk Institut 28.11.17 Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Tilslutningsanlæg for fjernvarme Teknoligisk Institut 28.11.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Kursus for rottespærremontører Teknoligisk Institut 28.11.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Varmepumpeteknologi for energikonsulenter og -teknikere Teknoligisk Institut 28.11.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilationsteknik i etageboliger Teknoligisk Institut 28.11.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Køleteknik - Varmepumpeteknologi for energikonsulenter og -teknikere Teknoligisk Institut 28.11.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - Termografering Teknoligisk Institut 29.11.17 Teknoligisk Institut
Vedvarende energi, Biomasse mv. - Beregning og dimensionering af solvarmeanlæg Teknoligisk Institut 29.11.17 Teknoligisk Institut
Energivejledning, energirenovering, energiledelse mv. - De nye krav i Bygningsreglementet - BR15 Teknoligisk Institut 30.11.17 Teknoligisk Institut
Vand, afløb og vådrum - Sikring af offentlige vandforsyningsanlæg mod forurening Teknoligisk Institut 05.12.17 Teknoligisk Institut
Ventilation - Ventilation i skoler Teknoligisk Institut 05.12.17 (2 dage) Teknoligisk Institut
Fjernvarme og varmeanlæg - Tilslutningsanlæg for fjernvarme Teknoligisk Institut 07.12.17 Teknoligisk Institut

 

Kalibrering og måleteknik
Aktivitet Udbyder Periode Sted
Generelle - Introduktion til metrologi Teknologisk Institut 05.09.17 Teknologisk Institut
Miljø og sikkerhed - CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF Teknologisk Institut 07.09.17 Teknologisk Institut
Generelle - Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere Teknologisk Institut 13.09.17 (2 dage) Teknologisk Institut
Temperatur og fugt - Kender du din temperaturkalibrator Teknologisk Institut 20.09.17 Teknologisk Institut
Generelle - Videregående måleusikkerhedsberegning Teknologisk Institut 27.09.17 (2 dage) Teknologisk Institut
Miljø og sikkerhed - CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF Teknologisk Institut 27.09.17 Teknologisk Institut
Generelle - Uncertainty Analysis - engelsksproget kursus Teknologisk Institut 03.10.17 (2 dage) Teknologisk Institut
Generelle - Anvendelse af måleusikkerhed i relation til six-sigma Teknologisk Institut 05.10.17 Teknologisk Institut
Temperatur og fugt - Measurement of humidity and moisture - engelsksproget kursus Teknologisk Institut 05.10.17 (2 dage) Teknologisk Institut
Temperatur og fugt - Måling af fugtighed Teknologisk Institut 10.10.17 (2 dage) Teknologisk Institut
Flow - Kontrol af vand- og fjernvarmemålere Teknologisk Institut 10.10.17 Teknologisk Institut
Miljø og sikkerhed - ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder Teknologisk Institut 24.10.17 Teknologisk Institut
Miljø og sikkerhed - Kemi for ikke-kemikere Teknologisk Institut 24.10.17 (3 dage) Teknologisk Institut
Generelle - Kommunikation mellem måleudstyr Teknologisk Institut 26.10.17 Teknologisk Institut
Temperatur og fugt - Temperatur - måling og kalibrering Teknologisk Institut 31.10.17 (2 dage) Teknologisk Institut
El og mekanik - Praktisk kalibrering af vægte og lodder Teknologisk Institut 01.11.17 Teknologisk Institut
Miljø og sikkerhed - ATEX og APV for eksplosionsfarlige områder Teknologisk Institut 02.11.17 Teknologisk Institut
El og mekanik - Tryk - måling og kalibrering Teknologisk Institut 14.11.17 Teknologisk Institut
Flow - Mikroflow og små væskevolumener Teknologisk Institut 15.11.17 Teknologisk Institut
Flow - Engelsksproget kursus Teknologisk Institut 21.11.17 (2 dage) Teknologisk Institut
Flow - Camp on-flowmåling: fra teori til praksis Teknologisk Institut 22.11.17 Teknologisk Institut