Tidligere arrangementer

Temamøde: Automatisering af produktionsapparatet

Temamøde sætter fokus på de udfordringer automatiseringen af produktionsapparatet giver.

Sted: Odense

Maintenance Excellence Netværksmøde

Risikobaseret planlægning af vedligeholdsopgaver i forhold til anlæg og produktion.

SAP-PM netværksmøde

Dagens emne: En præsentation og en diskussion af digitaliseringens betydning og vedligehold.

Kursus: Udførelse af elektriske installationer

Idriftsættelse, verifikation, vedligehold og 50110

Ledelsesnetværksforløb

Får du nok ud af din vedligeholdsstrategi?

Automatisering, digitalisering og fremtidens kompetencer

Digitaliseringen ændrer radikalt forudsætningerne for industrien. Hvordan får vi mest muligt ud af de digitale muligheder?

Brandtekniske installationer

Krav og retningslinjer stillet af brandinspektører og brandrådgiver.

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Kursus: Udførelse af elektriske installationer

Sikkerhedsmæssige aspekter i en installation

El-netværksmøde

360 grader diskussion om den Nye El-sikkerhedslov

Euromaintenance 4.0

Europe's biggest conference on maintenance & asset management

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

EMC og støj i elektriske installationer

Støj i installationer kan koste mange penge i tabt produktion.

Temamøde: Kom med på Avedøreværket

Ved at lede overskudsvarmen fra forbrændingen ud til fjernvarmenettet, opnår værket en virkningsgrad på op mod 89%.

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Temamøde: Intelligent vedligehold - Datadrevet optimering af vedligehold

Danske virksomheder mister årligt milliarder af kroner i tabt produktion og spildte ressourcer grundet manglende vedligehold.

El-netværksmøde

Emne: Brandregler, brandrådgiver, Atex og jordingsstrømme.

 

Workshop for ledelsesnetværk

Workshop: Værdien af vedligehold

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Workshop Modul 3: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvornår er skrue og stempelkompressorer mest effektive, og hvordan laver man effektiv varmegenvinding på anlæggene?

Kursus: Dimensionering af kabelinstallationer

Deltag på dette kursus og få den nyeste viden om kabelinstallationer.

Workshop Modul 2: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvad forårsager og betyder tryktab på lavtrykssiden, og hvordan sparer man energi ved varmgasafrimning?

Der indkaldes til generalforsamling

Den årlige generalforsamling i DDV.

Energi- og Procesnetværksmøde

Dagens emne: Udnyttelse af overskudsvarme og afgiftsregler

Temamøde - Fordelsfinansieret Optimering: Regler, fonde og finansieringsmuligheder

Tre virksomheder er gået sammen om et nyt energioptimeringskoncept, hvor kunderne tilbydes en samlet leverance samt finansiering. Hør virksomhederne fortælle om konceptet.

Risikovurdering - som basis for prioritering

Hvorfor interessere sig for at arbejde med risikovurdering?

Temamøde - Fordelsfinansieret Optimering: Regler, fonde og finansieringsmuligheder

Tre virksomheder er gået sammen om et nyt energioptimeringskoncept, hvor kunderne tilbydes en samlet leverance samt finansiering. Hør virksomhederne fortælle om konceptet.

Styrk dine faglige kompetencer - metoder til vedligehold og anvendelse

Vedligehold er et strategisk værktøj, der hjælper til stadig driftsoptimering og som bidrager positivt til bundlinjen.

Temamøde: Vedligehold - nu og i fremtiden

Vedligeholdet her og nu samt hvor, det er på vej hen.

El-netværksmøde

Bygning af VLT’ere – fra start til slut, samt test/afprøvning og derefter installation.

Workshop Modul 1: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvad bruger energien i et industrielt køleanlæg, og hvad betyder luft, vand og olie i anlægget?

Energi- og Procesnetværksmøde

Energi forgår aldrig - udnyt det optimalt

El-netværksmøde

Kom til et spændende El-netværksmøde ved Topdanmark

Temakonference - Homeland Security Conference 2017

Konference hvor vi stiller skarpt på IT sikkerheden.

Kommunikationsforløb for de regionale ledelsesnetværk

Viden, vitaminer og vilje til netværk.

Mere spændende møder og powerfulde præsentationer.

Temakonference - Risk Management og standarder

Risk and Safety Management giver plus på bundlinjen - også i vedligeholdet.

Informationssikkerhed - Berører det vedligehold?

Informationssikkerhed, IT-sikkerhed, Cybersikkerhed, Persondataloven, EU persondataforordning, Teknisk sikring, Sikkerhedspolitikker. Disse begreber, og flere til, vil vi behandle gennem et aktivt arrangement.

Temakonference - ISO 550001 Asset Management

En ny standard til styring af virksomhedens aktiver.

Workshop: Må vi udfordre dig?

Vil din virksomhed investere en formiddag med studerende fra Aarhus Maskinmesterskole for at blive klogere på ny teknologianvendelse i jeres virksomhed.

Temakonference - Service Disruption

Disruption giver mulighed for at tænke nyt og en af årsagerne til disruption er, at den teknologiske udvikling forsat accelererer og priserne på IT hardware og software forsat bliver bedre og bedre for kunderne.

Workshop: El på maskiner, for produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber

Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af DS/EN 60204-1: Workshoppen omfatter standardens dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt vigtigheden af at udarbejde en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen.

Workshop: El på maskiner, for produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber

Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af DS/EN 60204-1: Workshoppen omfatter standardens dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt vigtigheden af at udarbejde en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen.

Workshop: Maskinsikkerhed og CE-mærkning for produktionsvirksomheder

Workshoppen er rettet mod produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber, der primært køber maskiner, men også bygger selv, bygger sammen, bygger om mv.

El-netværksmøde

Internet of Things (IoT) Internet of Things gør hverdagens elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle data. Dataen bliver omsat til værdifuld viden som bruges intelligent til at hjælpe omverdenen.

Workshop: Maskinsikkerhed og CE-mærkning for produktionsvirksomheder

Workshoppen er rettet mod produktionsvirksomheder og forsyningsselskaber, der primært køber maskiner, men også bygger selv, bygger sammen, bygger om mv.

Kommunikationsforløb for de regionale ledelsesnetværk

Viden, vitaminer og vilje til netværk.

Værktøjer til bedre kommunikation.

SAP-PM netværksmøde

Kom med når MAN Diesel & Turbo i København er vært for en samlet SAP-dag hvor alle danske SAP-Erfagrupper der faciliteres af konsulenthuset og SAP-partner Implement, mødes.

Kommunikationsforløb for de regionale ledelsesnetværk

Viden, vitaminer og vilje til netværk.

Dig og din personlige kommunikation.

Certificering til Europæisk ekspert i vedligeholdsledelse

DDV afholder eksamen til "Certified European Expert in Maintenance Management".

Workshop: Eftersyn af maskiner og andre tekniske hjælpemidler også efter 1. juli

Sikkerhedsstyrelsens krav til eftersyn af håndværktøj og L-AUS-værktøj ændres fra 1. juli 2017 til at skulle følge kravene i DS/EN 50110-1 Drift af elanlæg.

Workshop: Eftersyn af maskiner og andre tekniske hjælpemidler også efter 1. juni

Sikkerhedsstyrelsens krav til eftersyn af håndværktøj og L-AUS-værktøj ændres fra 1. juli 2017 til at skulle følge kravene i DS/EN 50110-1 Drift af elanlæg.

Pharma netværksmøde

Dagens tema: Pharma leverancer og i særdelshed dokumentationen

Workshop: Eftersyn af maskiner og andre tekniske hjælpemidler også efter 1. juni

Sikkerhedsstyrelsens krav til eftersyn af håndværktøj og L-AUS-værktøj ændres fra 1. juli 2017 til at skulle følge kravene i DS/EN 50110-1 Drift af elanlæg.

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Workshop 3:Hvornår er skrue og stempelkompressorer mest effektive, og hvordan laver man effektiv varmegenvinding på anlæggene.

Vedligehold 4.0 - Inspiration og viden

Sæt kryds ved 9. maj til en dag i FÆNGSLET med vedligehold

Der indkaldes til generalforsamling

Den årlige generalforsamling i DDV.

Køle netværksmøde

Emne: CO2 transkritiske industrianlæg versus NH3 anlæg

El netværksmøde

Tema: Nye regler for kabler, Byggevareforordningen træder i kraft

Temamøde: Hvordan får du succes med det næste maskinindkøb?

De fleste tvister opstår på grund af manglende afstemning af forventninger og krav mellem virksomheden og leverandøren.

3D Print

3D print er ideelt, når nye ideer skal testes med det samme.

Region Syddanmark netværksmøde

Ser du forandringsledelse som et must - men også som lidt af en udfordring

Region Midt- og Nordjylland netværksmøde

Ser du forandringsledelse som et must - men også som lidt af en udfordring.

Pharma netværksmøde

Dagens tema: Design af flow for håndtering af reservedele

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Workshop 1: Hvad bruger energien i et industrielt køleanlæg, og hvad betyder luft, vand og olie i anlægget?

Temamøde: Nye regler for 0,4-6-10-15 kV elektriske anlæg

Nye regler for elektriske anlæg giver virksomhederne ansvaret. Ansvaret for sikkerheden på el-anlæg flytter fra marken og ind på direktionsgangene.

Asset Management Netværksmøde

Dagens tema: Asset Management i vandforsyningsbranchen

Temamøde: Nye regler for 6-10-15 kV elektriske anlæg

UDSOLGT - Lad dig skrive op på venteliste eller tilmeld dig den 19. januar på Sjælland

El netværksmøde

Flere spændende emner for dagen.

Vibrationsteknologier og nøjagtige diagnoser

Hvordan sikre du dig, at ”hjulene drejer” og bliver ved med det?

Region Syddanmark Netværksmøde

Dagens tema: Hvordan får man succes med at gå fra afhjælpende til planlagt/forbyggende vedligehold?

Pharma netværksmøde

NYT NETVÆRK - Kun for pharma virksomheder

Workshop: Den strategiske Masterplan for køleanlæg

Strategisk planlægning af virksomhedens indkøb og udformning af industrikøleanlæg

Køle netværksmøde

Du har nu mulighed for at deltage i DDV’s nye køle-netværk med en af Danmarks dygtigste køleeksperter Per Skærbæk som facilitator.

Digitalisering af Vedligehold: IoT | Big Data | M2M

Vejen til lavere omkostninger og øget pålidelighed

Temadag om lejer

Få inspiration til markante omkostningsreduktioner i driften, og du får mulighed for at mødes med andre fra industrien,som også har fokus på energibesparelse og optimering af vedligeholdelsesomkostninger.

Temamøde: Besøg hos Terma

Terma har de sidste tyve år været Danmarks førende inden for Aerospace

El netværksmøde

Dagens tema er: El-arbejdet ved DuPont, hvordan håndteres det?

Workshop 2: ATEX

Vedligeholdelse af el-installationer i eksplosionsfarlige områder

Workshop 1: ATEX

Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Mobile Maintenance: IoT, Big Data & Enterprise Wearables

Hvilke muligheder giver det for din virksomhed og dine vedligeholdsopgaver?

Asset Management Netværksmøde

Dagens tema: ”Asset Management hos Dong”

SAP netværksmøde

Værter er Allan Pedersen og Frede Bressen fra Carlsberg Danmark A/S

Temamøde: Tilstandsbaseret overvågning af keramiske lejer

Få inspiration til markante omkostningsreduktioner i driften, og møde andre fra industrien, der også har fokus på energibesparelse og optimering af vedligeholdelses omkostningerne.

Introduktionsmøde - opstart af energiledelsesnetværk, Vest

Nyt netværk til medlemmer med interesse i implementering af ISO 50001

TWI Konference 2016

Vil du lære om Training Within Industry (TWI) også kendt som den menneskelige side af Lean?

Temamøde: Besøg hos Færch Plast

Et besøg på en virksomhed, hvor systematisk vedligeholdelse indgår i planlægningsprocessen

Region Midt- og Nordjylland netværksmøde

Tema: Snart vil alle fødevarebrands bruge Big Data

Temamøde: Nyt koncept for vedligehold hos Vattenfall

Få en præsentation af nyt koncept for vedligehold, et Ph.d. forskningsprojekt fra foråret 2016 med fokus på vindmøller.

RCM netværksmøde

Tema: Hvordan tænker vi RCM, brug af værktøjer mv.?

Region Syddanmark netværksmøde

Dagens tema: Indkøb af maskiner og tekniske anlæg

Asset Management netværksmøde

Dagens tema: Asset management - fokus på mennesker og kultur

El Netværksmøde

Spændende dag ved Ardagh Glass Holmegaard

Certificering til Europæisk ekspert i vedligeholdsledelse

DDV afholder eksamen til "Certified European Expert in Maintenance Management".

Temamøde: Tilstandsbaseret overvågning og keramiske lejer

Få inspiration til markante omkostningsreduktioner i driften, og møde andre fra industrien, der også har fokus på energibesparelse og optimering af vedligeholdelses omkostningerne.

Produktivitet Netværksmøde

Kurt og Torben fra LEGO er så venlige at lægge hus til.

Konference: Optimering af vedligeholdet

Hvordan arbejder man med vedligehold?

RCM Netværksmøde

Tema: RCM implementering på LEO.

Temamøde - Besøg på færge

Tag en tur med på Fanø overfarten, der på dagen vil sejler rundt i farvandet uden for Esbjerg, forhåbentligvis med muligheder for at komme forbi de nylige udvidelser mod syd og senest mod nord.

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvornår er skrue og stempelkompressorer mest effektive og hvordan laver man effektiv varmegenvinding på anlæggene.

Region Midt- og Nordjylland netværksmøde

10 bud på god drift og vedligehold

Uddannelsesnetværksmøde

Møde i uddannelsesnetværket.

Region Syddanmark Netværksmøde

Dagens tema: KPI og Nøgletal på anlæg, herunder generalt nøgletal på mandetime, Benchmarking.

SAP netværksmøde

Vært Michael Gøthche ved Novozymes

Temamøde: Vedligehold af industrigear

Pas på dit gear, vedligehold og fejlfinding.

 

Grundlæggende vedligehold for biogasanlæg

Vedligehold er ikke gratis, men det er dog det billigste alternativ.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Den Danske Vedligeholdsforening

Temamøde: Tilstandsbaseret overvågning og keramiske lejer

Få inspiration til markante omkostningsreduktioner i driften, og møde andre fra industrien, der også har fokus på energibesparelse og optimering af vedligeholdelses omkostningerne.

Temamøde - PMS Survey

Del viden/erfaringer PMS Survey og udforsk behovet for et specifikt netværk

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvad forårsager og betyder tryktab på lavtrykssiden, og hvordan sparer man energi ved varmgasafrimning?

Seminar: Robotter og automatisering set ud fra et vedligeholdelsesperspektiv

Den stigende anvendelse af robotter og automatisering af processerne medfører en ændret vedligeholdelsespolitik i virksomheden.

Asset Management netværksmøde

Dagens tema: Tekniske og økonomiske modeller i Asset Management.

Netværksdag for nye medlemmer, Vest

Mød DDV og prøv en Audi – velkommen til nye medlemmer

El-netværksmøde

Asset Management og El-sikkerhedsloven

Temamøde: Vedligeholdelse og forskning

Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet er flyttet ind i helt nye bygninger med en spændende arkitektur, hvor kun fantasien kan fortælle om inspirationen er hentet fra bobler eller fra en toppakning.

Region Syddanmark Netværksmøde

Energiledelse iht. DS/EN ISO 50001 med meget mere. Indførelse af Energiledelse i en erhvervs virksomhed?

Netværksmøde for kvindelige vedligeholdere

Nyt netværk for vedligeholdskvinder med fokus på faglighed og personlig udvikling.

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Hvad bruger energien i et industrielt køleanlæg og hvad betyder luft, vand og olie i anlægget?

SAP PM netværksmøde

NYT NETVÆRK I DDV

Styrk dit faglige netværk i den danske SAP PM gruppe

IT i vedligeholdet

Få succes med dit IT-projekt

Region Syddanmark Netværksmøde

Dagens tema:
Hvordan kigger jeg på fremtidens kompetencer, når jeg skal skifte en medarbejder ud?

Temamøde: Drift og vedligehold af motorer og generatorer (GRATIS)

En enestående mulighed for at komme inden for murene og besøge landets største elektromekaniske værksted hos ABB i Fredericia.

Asset Management Netværksmøde

Dagens tema: Værdierne ved et Asset Management system

Workshop: ATEX Vedligehold og inspektion af eksplosionsbeskyttede installationer & udstyr

DS/EN 60 079-17 gælder for faktorer direkte knyttet til vedligehold og inspektion af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder....

Fjernvarme netværksmøde

Fra fossile til CO2 neutrale brændsler - få styr på vedligehold og hør om DDVs nye netværk for dig.

Temamøde: KEEL - data opsamling og strukturering

DDV’s medlemmer inviteres til en spændende dag med fokus på vedligehold og data asset management.

Workshop: Grundlæggende vedligehold modul 4: Vision, politik, mål og strategi for vedligehold

Hvis en vedligeholdsleder skal fylde sin stilling ud, er det vigtigt, at han kan forstå og behandle områder som....

Energikonference - Kan varmegenvinding betale sig?

Vi kommer ind på emner om udnyttelse af overskudsvarme og energiafgifter...

Region Syddanmark Netværksmøde

Vært Kim S Madsen, Teknisk Chef, Vitalys

Dagens tema: Ledelse af medarbejdere og Samarbejde med produktionen

Temamøde: Optimering af driften på dit trykluft- og centralvakuumanlæg (Gratis)

Med lidt planlægning & justeringer kan driften- & vedligeholdet på virksomhedens tryklufts anlæg sagtens optimeres.....

RCM Netværksmøde

En dag med RCM i fokus hvor Aarhus Maskinmesterskole lægger op til en debat....

Workshop: Grundlæggende vedligehold modul 3: Grundårsagsanalyser - metoder og værktøjer

Kurset vil hovedsagelig omhandle et af de stærkeste midler til kontinuerlig forbedring af konkurrenceevnen........

Bridge Walking Lillebælt

Kronprinsesse Mary har været her, nu er det DDV medlemmernes tur.....

Workshop: LCP/LCC

Ønsker din virksomhed at udnytte sine økonomiske midler mere effektivt?

Netværksdag for alle DDV netværk

Den 1. juni vil vi gerne invitere DDV-netværkene, som vi har lavet et særligt program for fra kl. 15.00:

  • Vision, politik, mål og strategi for vedligehold v/Svend Aage West, Præsidieformand

  • Den nye EL-sikkerhedslov v/Johnny Nielsen, EL-netværksformand

  • Hvor er tilstandskontrols værktøjerne henne? v/ Peter Skovgaard og Lene

Temamøde - Systematisk vedligehold og korrekt smøring

Har du interesse i systematisk vedligeholdelse og optimal smøring i teori og praksis?
• Hvad kan systematisk vedligeholdelse/dokumentation betyde i forholdt til audit?
• Hvor langt er der fra smøring i teori til praksis?
• Hvad betyder en god vedligeholdelse i forbrug og på bundlinjen?

Temamøde - Termofotografering og Geometrisk Opretning (Gratis)

Termografi af el- og styretavler for at forebygge driftsstop
Termografi er en rigtig god måde at forebygge driftstop på og i særlige tilfælde forhindre, at eltavler er skyld i brandulykker og nedsmeltninger.
J. A. Elektric kommer med eksempler på, hvor galt det kan gå, om hvad det vil sige med forbyggende vedligehold og dermed sparede udgifter til reparationer,

RCM netværksmøde

Søren Lyngsø og Henning Lundstrøm er værter.

HOFOR A/S har et nyt biomasse anlæg på tegnebrættet og RCM vil være en del af dokumentationspakken. Vi skal høre om processen med at lægge RCM i udbudspakken.

Temaet med RCM på nye anlæg åbner op for mange spørgsmål:
-          Har kunde og leverandør tilstrækkelig

Region Syddanmark Netværksmøde

Programmet er under udarbejdelse.

Region Østdanmark Netværksmøde

Vært: Christian Bruun

 

Programmet er under udarbejdelse

Temamøde - Orientering om EFNMS certificering (Gratis)

Orientering om krav og muligheder ved certificering til European Maintenance Management Expert (EMME).

Mødet er især målrettet mod dem, som overvejer at gå op til eksamen i juni måned 2015.

På mødet vil der blive orienteret om kravene til certificering samt der vil blive vist eksempler på opgaver. Desuden vil der være certificerede eksperter som fortæller om, hvad de har

RCM netværksmøde

Hofor har et nyt anlæg på tegnebrættet og RCM vil være en del af dokumentationspakken. Vi skal høre om processen med at lægge RCM i udbudspakken.

Dagens ene tema vil være Grundårsagsanalyser samt PDCA-hjulet"

Region Syddanmark Netværksmøde

Nobia som tidligere hed HTH køkkener er vært ved dette møde, hvor vi skal høre om Nobias rejse indenfor vedligehold. Med ca. 8.000 vedligeholdsjobs om året er det en proces, som kræver planlægning – også med en organisation, som kræver stadig større pålidelighed på produktionsmaskinerne.

 

Er du vedligeholdsansvarlig eller arbejder med vedligehold til daglig - og

Region Hovedstaden og Bornholm - netværksmøde

Dagens tema bliver ”Reservedelsstyring”. Vi skal se på de økonomiske betragtninger ved at have et teknisk lager og de mekanismer og værktøjer, som spiller ind når man vil optimere på sit tekniske lager.

Derudover skal vi på rundtur i produktionen, hvor Dansac bla. Laver stomi poser.

Er du vedligeholdsansvarlig eller arbejder med vedligehold til daglig - og bor du i

Temamøde - Odense Universitetshospital (Gratis)

Odense Universitetshospital har i flere år samarbejdet med SILHORKO om at optimere OUH's blødgøringsanlæg og omvendt osmose-anlæg. De seneste optimeringer blev gennemført i 2013 og man høster nu løbende de store besparelser som de konkrete tiltag resulterede i. På mødet vil teorien bag ionbytning og membranfiltrering blive gennemgået og med udgangspunkt heri, vil de enkelte tiltag blive

Temamøde, Vedligehold hos DSB (Gratis)

DDV’s netværk for produktivitetsforbedring inviterer DDV’s medlemmer til et besøg hos DSB Vedligehold i Aarhus. I værkstederne i Aarhus vedligeholdes og serviceres IC3 og IC4 togsættene, samt der er produktion og vedligehold af togkomponenter. DSB Vedligehold har igennem længere tid arbejdet med optimering, og vil med dette arrangement indvie deltagerne i processen, samt hvad optimering

Asset Management i vedligeholdets perspektiv

Asset Management er eller bliver en vigtig drivkraft bag udviklingen i mange anlægsintensive virksomheder i de kommende år. Dette er ikke mindst drevet af standarden DS/ISO 55001, som forventes at få stor udbredelse blandt både private og offentlige anlægsejere.

På dette seminar vil vi belyse, hvad den nye standard dækker samt hvilke muligheder der er i den. Dette vil især ske i et

RCM Workshop – Vejen til det optimale vedligehold

Vi vil i denne workshop kigge på RCM metodikken og arbejde igennem en case med fokus på processen.

Vi vil vise hovedelementerne i RCM processen og hvordan man med software kan arbejde igennem metoden på en systematisk og standardiseret måde, således at man ender med en vedligeholdsplan, der er optimeret i forhold til fejl og konsekvens.

Vi vil vise vigtigheden af

Temamøde - Optimering af dit trykluftanlæg (Gratis)

Med lidt planlægning & justeringer kan driften- & vedligeholdet på virksomhedens tryklufts anlæg sagtens optimeres, samtidig med at både energiforbrug og driftsomkostninger reduceres betydeligt.

Kompressordriften har i mange virksomheder ikke været genstand for den store fokus, men her ser vi på hvilker muligheder du som leder eller teknikker har for at optimere din

Temamøde - Benchmarking som driftsledelsesværktøj i DATEA (Gratis)

Benchmarking er et ledelsesværktøj, som hvis det bruges på den rigtige måde, kan frigøre uventede ressourcer og kreativitet hos medarbejdere og ledelse. Brugt på den forkerte måde kan det skabe mistilid og modstand. Derfor er det et værktøj der skal bruges med omhu.


I Danmark har foreningen Dansk Facility Management Benchmarking (DFMB) skabt rammen om et aktivt benchmarking

CE mærkning i vedligeholdet

CE mærkning i vedligeholdet?
Ja, også der. 
Få inspiration til dit arbejde med CE mærkning og maskinsikkerhed i vedligeholdelsesarbejdet. 
Lær de grundlægende regler omkring CE mærkning, risikovurdering og maskinsikkerhed. Hør om ombygning af maskiner; hvornår er det et krav at CE mærke maskinen på ny. Hvilken dokumentation skal der laves for ombygningen. Hvilke

Informationsmøde - Øst Danmark (gratis)

Mødet er tiltænkt nye medlemmer samt de medlemmer, som gerne vil høre mere om de muligheder et medlemskab af DDV kan give. Mødet vil både være tilegnet vedligeholdere, konsulenter, servicevirksomheder samt leverandører.

Der vil være mulighed for at få direkte rådgivning om hvor DDV vil kunne give dig som medlem den største værdi.

Region Hovedstaden og Bornholm - netværksmøde

Dagens tema bliver ”samarbejdet mellem vedligehold og produktion”. Hvordan organiserer vi os i dag og hvilke værktøjer har vi til at fremme det gode (og nødvendige) samarbejde?

Er du vedligeholdsansvarlig eller arbejder med vedligehold til daglig - og bor du i Region Hovedstaden og Bornholm, så er nu muligheden for at deltage i DDVs nye netværk.
Der er stadig

Informationsmøde - Vest Danmark (gratis)

Mødet er tiltænkt nye medlemmer samt de medlemmer, som gerne vil høre mere om de muligheder et medlemskab af DDV kan give. Mødet vil både være tilegnet vedligeholdere, konsulenter, servicevirksomheder samt leverandører.

Der vil være mulighed for at få direkte rådgivning om hvor DDV vil kunne give dig som medlem den største værdi.

RCM netværksmøde

Vi skal høre om de overvejelser, som GEA er i gang med som leverandør i et verdensomspændende marked. RCM vil blive en strategisk disciplin hos GEA og dermed åbne op for et spændende perspektiv i B2C forretningen.

Dagens tema bliver "ledelse i den tekniske organisation". Vi skal drøfte holdninger og se hvordan teknikerne går fra at være reparatører til "vedligeholdere". Herunder

Region Syddanmark Netværksmøde

Dagens tema: Hvordan laver man den gode kravspecifikation i forbindelse med indkøb af nyt vedligeholdsprogram? Vi inviterer en uvildig ekstern indlægsholder, som vil komme med nogle inspirationspunkter.

Derudover skal vi se og høre om Lindø Industriparks nutid og fremtid og naturligvis skal vi på rundtur i det enorme industrianlæg.

Er du vedligeholdsansvarlig eller

ATEX - Vedligehold og inspektion af eksplosionsbeskyttede installationer & udstyr

Med henvisning til tillæg i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, (IEC 60 364) for vedligehold af eksplosionsbeskyttet installationer, bl.a. DS/ EN 60 079-17, skal personer, der enten er ansvarlige for elektriske in¬stallationer eller udførende reparatører etc. være specielt uddannet og kvalificeret, når arbejdet eller ansvaret omfatter elektriske installationer i eksplosionsbeskyttet udførsel

Uddannelses Workshop

De kompetencer der er nødvendige for at udføre vedligehold på den rigtige måde, deles ofte op i tre niveauer. På denne workshop vil der blive orienteret om alle niveauerne. 

Der vil også være en orientering, om hvem og hvordan man kan erhverve de forskellige kompetencer.

Da det er en workshop, er der lagt op til at DDV samt

Benchmarking - netværksmøde

Det første netværksmøde for nøgletal og benchmarking afholdes i DDVs Sekretariat i Fredericia, hvor vi bl.a. skal definere formål, vision og strategier for det videre arbejde.

Dagsorden:
1.    Velkomst og godkendelse af forslag til dagsorden
2.    Næste møde, tid og sted 
3.    Arbejdsgruppens