Nyt spændende ph.d.-projekt om vedligeholdelse og asset management

På dette møde i Asset Management for Praktikere netværket, vil vi have fokus på vedligeholdsorganisationens placering i forhold til resten af organisationen.
Hvorledes VH-organisationen er placeret kan spille ind på det handlerum, man har i forhold til resten af virksomheden. For hvem ejer produktionsudstyret – drift eller vedligehold – og hvem bestemmer, hvornår der kan laves større stop for at renovere et anlæg? 
Asset Management aktiviteterne er steget i kompleksitet og volumen igennem de seneste år, i takt med at omkostningerne, krav til vidensniveauet hos medarbejderne og arbejdspresset er steget.

Læs artikel på optimering.nu omkring rammen for et phd. studie af Lucas Brasen.

Vil du høre mere om projektet og tankerne bag, er du velkommen til at deltage på DDVs online møde i Asset Management for Praktikere netværket.

På dette møde har vi fokus på vedligeholdsorganisationens placering i forhold til resten af organisationen

Share this post