The Maintenance Framework, Second Edition

GFMAM, Global Forum on Maintenance & Asset Management (www.gfmam.org) udkom tidligere på året med en redigeret udgave af The Maintenance Framework.

Formålet med The Maintenance Framework er at udvikle og fremme en fælles forståelse af vedligeholdets rolle og værdi, og hvordan det bidrager til organisationernes bundlinje.

The Maintenance Framework giver viden om:
• Disciplinen vedligehold og dets ledelse, herunder vedligeholdets rolle i styringen af aktiver i alle faser af deres levetid
• Vedligeholdsprincipper, emner og terminologi
• Relevante internationale standarder.

The Maintenance Framework danner også grundlaget for kompetencer inden for vedligehold og ledelse heraf samt evnen til at benchmarke vedligeholdspraksis.

GFMAM’s formål er at dele viden om og udvikle standarder inden for Vedligehold og Asset Management.

The Maintenance Framework kan downloades gratis her: https://gfmam.org/webform/download-the-maintenance-framewo

 

 

Share this post