DDV leverer indlæg på OMAINTEC konference i Riyadh

Tom Svantesson, Senior Reliability Advisor, CSC – Reliability

DDV var inviteret til at præsentere foreningen og vedligehold i Danmark generelt på konferencen OMAINTEC 2022. Konferencen blev i skyggen af covid-19 organiseret som en blanding af virtuelt og fysisk fremmøde.

DDVs formand Allan Petersen startede flot præsentationen med en film, der gav en kort indflyvning til emnet.
Tom Svantesson fra CSC-Reliability gennemførte herefter en præsentation af DDV og vedligehold i Danmark generelt. 

Det interessante ved sådan en præsentation, er ikke det budskab, man som taler afleverer. Det interessante er reaktionerne fra publikum. Det giver mulighed for at spejle sig selv i andre ligestillede. Det gjaldt især for den del af præsentationen, der handlede om uddannelse af vedligeholdspersonale i Danmark, hvor det, som vi tager for givet i Danmark, er noget andre ser op til. 

Før præsentationen af DDV havde Tom Svantesson fornøjelsen af at lede en workshop baseret på lærebogen The Global metricators – GloMe”. 
Workshoppen dykkede ned i 2 af indikatorerne fra lærebogen og beskrev hvilken proces indikatoren kan tilknyttes, samt beskrev, hvad en god værdi er for den vedligeholdsproces, som indikatoren måler. Det som i lærebogen beskrives som Best in Class værdier. 

Workshoppen blev fulgt af +100 meget spørgelystne og engagerede deltagere.
 

Om 
OMAINTEC
er vedligeholdsorganisationen for en række arabiske lande i Mellemøsten. På samme måde som den Europæiske organisation EFNMS, European Federation of Maintenance Societies, som DDV er medlem af.
OMAINTEC konferencen afholdes hvert år og organiseres forskellige steder i Mellemøsten og samler omkring 1.000 deltagere hver gang.

GloME - Global Indicators Guidebook
Lærebogen GloMe beskriver fællesmængden af vedligeholdsindikatorer fra standarden EN 15341 og SMRPs Metrics. 
GloMe har også forslag til anvendelse af de enkelte indikatorers måling af vedligeholdsprocessen, samt angiver en Best in Class værdi for de enkelte indikatorer.

GloMe publiceres via DDVs hjemmeside

Share this post