Eksamen/test

Hvis du ønsker at tage en test, er der en lang række muligheder, som du kan vælge at bruge. Instruktøren sender dig en kode, der giver dig adgang til APICS læringsmiljøet, hvor du kan se svarene på opgaverne i bogen samt yderligere testspørgsmål. Der er også en afsluttende test, hvor du kan få en fornemmelse af, hvor langt du er i forberedelsen til eksamen. Instruktøren giver ofte også adgang til yderligere materiale og tilføjer yderligere multiple choice-spørgsmål. Derfor har du alle muligheder for at forbedre dig til testen.

Test skal bestilles særskilt og indgår ikke i prisen på kurset.

Der opnås rabat ved at købe eksamen samtidig med uddannelsen. Vær opmærksom på, at eksamen skal være taget inden for et år.

 

Preparation to the test (supplement)

If you want to take a test, there is a wide range of options that you can choose to use. The instructor sends a class code to all students, giving you access to the APICS learning environment, where you can see the answers to the assignments in the book as well as additional test questions. There is also a final test, where you can get a sense of how far you are in preparation for the exam. The instructor often also provides access to additional material and adds additional multiple choice questions. Therefore you have all the options to improve you for the test.

Tests must be ordered separately and is not included in the price of the course.

A discount is obtained by buying at the same time as the course. Please note that the exam must be taken within a year.