Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg

Workshop: Optimering af industrielle ammoniak køleanlæg
Hvor. Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
Hvornår. 27. marts 2019 kl. 09:00
Varighed. 6,5 timer

Hvad forårsager og betyder tryktab på lavtrykssiden, og hvordan sparer man energi ved varmgasafrimning?

Energibesparelsespotentialet i industrielle køleanlæg er meget stort, hvis man ved, hvad man skal kigge efter og gøre ved det. Ofte er det relativt simple ting, der kan betyde store besparelser på energien, og i tilgift til dette en stigning af anlæggets kapacitet. Det betyder ofte, at energioptimeringerne kan spare på indkøb af meget dyre komponenter, som kompressorer etc. for at klare
kapacitetskravene.
Blot effektivt at få luft, vand og olie ud af anlæggene kan give energibesparelser på 10 -50% og i gennemsnit 10-20%.
Mange virksomheder har ikke selv den fornødne viden til at optimere deres køleanlæg. Derfor tilbyder DDV i samarbejde med Cool Partners et forløb, der skal klæde medarbejderne på til selv at analysere problemerne og efterfølgende optimere egne køleanlæg.

Udskriv denne side