Kursus: Risikovurdering og beregning af lysbueenergi og praksis ved elektrisk arbejde under EN50110-1

Kursus: Risikovurdering og beregning af lysbueenergi og praksis ved elektrisk arbejde under EN50110-1
Hvor. ZBC - Zealand Business College, Ahorn Allé 3-5, Lokale RA1.22a, 4100 Ringsted
Hvornår. 28. februar 2019 kl. 09:30
Varighed. 5,5 time

Standard EN50110-1
EN50110-1 skal følges ved arbejde på elektriske installationer, el-anlæg og maskiner, og stiller krav om instruktion og uddannelse samt, ved høje kortslutningsniveauer, gennemførsel af et Live Working kursus.
Ved arbejde på bygningens elektriske installationer, lemper BEK 1082 kravet for Live Working, og skærper kravet til risikovurdering og instruktion af medarbejderen.
EN 50110-1 giver anvisning på hvem, der har ansvar for et arbejde, hvor der indgår elektriske ledninger, samt hvordan arbejdet skal organiseres, tilrettelægges og gennemføres DS-håndbog 188 giver et bud på, hvordan beregning af lysbueenergien kan gennemføres i både kJ og i cal/cm2 EN 61482 serien anviser hvordan medarbejderne ved arbejde på anlæg med spænding eller tæt ved anlæg skal være korrekt udstyret med arbejdstøj, handsker og hjelme.
 

Udskriv denne side