Der indkaldes til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling
Hvor. Den Danske Vedligeholdsforening, Købmagergade 86, 7000 Fredericia
Hvornår. 10. april 2018 kl. 14:00
Varighed. 2 timer

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning.
3.   Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4.   Forslag fra medlemmerne.
5.   Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter
      for næste år.
6.   Valg af formand (Allan Pedersen - modtager genvalg)
7.   Valg til bestyrelsen (Erik Skov Madsen - udtræder. Klaus Toft, 
      Christian Storm og Bjarke Schrøder - modtager genvalg).
      a. Valg af 2 nye medlemmer.
8.   Valg af kritiske revisorer (John C. Mikkelsen og Ole Brok Møller ikke på valg).
9.   Valg af statsautoriseret revisor
10.   Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Allan Pedersen, Formand

Udskriv denne side