ATEX kursus

ATEX kursus
Hvor. Restaurant Oven Vande ved Volden, Norgesgade 4, 7000 Fredericia
Hvornår. 30. maj 2018 kl. 08:00
Varighed. 8,5 time

Zoneklassificerede områder – vedligehold og inspektion af installationer

Vedligehold og inspektion af installationer
Ved vedligehold og inspektion af elektriske installationer i zoneklassificerede områder skal personalet have den nødvendige viden og erfaring for at måtte udføre arbejdet.
Standarden DS/EN 60079-17 kræver regelmæssigt vedligehold af uddannelse eller oplæring, samt at bevis på udført oplæring skal dokumenteres og være tilgængelig.

Valg af udstyr til brug/installation i zoneklassificerede områder
DS/EN 60079-14 gælder for valg af udstyr og installation af dette i EX-zoner. På kurset gennemgår vi udstyrsgrupperne og mærkning af disse.

Inspektion af ATEX installationer
DS/EN 60079-17 gælder for inspektion og vedligehold af elektriske ATEX installationer. På kurset vil vi gennemgå metoder til inspektion og inspektions typer, herunder Arbejdstilsynets krav til kontrol inden ibrugtagning.

Baggrund for kurset er følgende standarder:
• DS/EN 60079-14 Eksplosive atmosfærer – Del 14: Konstruktion, valg og
 opbygning af elektriske installationer.
• DS/EN 60079-17 Eksplosive atmosfærer – Del 17: Inspektion og vedligeholdelse   af elektriske installationer.
• Bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære -
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003

Kurset henvender sig til ATEX ansvarlige personer samt personer, der udfører arbejde / installationer i zoneklassificerede områder.

Der udstedes kursusbevis som kan anvendes som dokumentation i bl.a. KLS-system og andre interne kvalitetsledelsessystemer.

 

Udskriv denne side